POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 maja 2005 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 127/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), za zasługi dla kultury prawosławnej, odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. ks. Misijuk Grzegorz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Oświecińska Halina, 3. Wysocka Dorota,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Popławska Katarzyna, 5. Wyspiańska-Mirończuk Katarzyna.