POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lutego 2005 r. o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, za zasługi w umacnianiu suwerenności i obronności kraju odznaczeni zostają

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. mjr Michatczenko Andrzej, 2. mjr Szapel Mirosław Roman, 3. st. chor. szt. Szeląg Edward.