POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lipca 2006 r. o nadaniu orderów

Rej. 82/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Belgii zamieszkały w Konfederacji Szwajcarskiej za wybitne osiągnięcia w działalności artystycznej, za zasługi dla kultury polskiej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Rosiński Grzegorz,

obywatel Republiki Federalnej Niemiec za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy regionalnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Janik Heiner.