POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lipca 2006 r. o nadaniu orderów

Rej. 84/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711) odznaczeni zostają za wybitne zasługi w działalności na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za pracę społeczną w środowiskach kombatanckich:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Bochyńska Czesława Maria, 2. Oremus Franciszek Ludwik,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Bryndza Stanisław, 4. Elżbieciak Józef, 5. Kowalcze Jan.