POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lipca 2005 r. o nadaniu orderów

Rej. 193/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i. odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w pracy zawodowej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Makarewicz Andrzej, 2. Uldanowicz Jerzy Stefan, 3. Walczak Ryszard,

za wybitne zasługi w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Górski Jan, 5. Rymarczyk Jan, 6. Żabiński Leszek Tadeusz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Anielak Anna Maria, 8. Bala Henryk Zdzisław, 9. Bojar Ewa Bożenna, 10. Grzeszczuk Janusz Walenty, 11. Hermanowska-Szpakowicz Teresa, 12. Jasiczak Jan, 13. Krawczyk Stanisław Marian, 14. Morel Stefan, 15. Niestrój Roman Emanuel, 16. Pietrzyk Irena Janina, 17. Rutkowski Adam Henryk, 18. Słowińska-Srzednicka Jadwiga Maria, 19. Zaremba Maria Lucyna, 20. Zimnoch Lech Kazimierz, 21. Żuchowski Jerzy Tadeusz,

za wybitne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

22. gen. bryg. Dębski Ryszard Walerian, 23. płk gardy Ryszard Piotr, 24. płk Glonek Andrzej, 25. płk Kasprzyk Józef Eugeniusz, 26. Kociałkowski Karol, 27. gen. bryg. Kolczyński Marian, 28. gen. bryg. Krysiński Stanisław, 29. płk Kucharski Krzysztof Roman, 30. gen. bryg. Smakulski Edmund Antoni,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

31. płk Bloch Tadeusz, 32. płk Błażejewski Zbigniew Andrzej, 33. płk Brodowski Zbigniew, 34. płk Chachulski Andrzej, 35. płk Cwojdziński Leszek Kazimierz, 36. ppłk Fidecki Andrzej Marian, 37. płk Gabryjończyk Andrzej Wojciech, 38. gen. bryg. Hać Ryszard, 39. płk Jaroszuk Edward Józef, 40. płk Jaruszewski Waldemar Wojciech, 41. płk Kaczorowski Jacek Piotr, 42. płk Kałużny Krzysztof, 43. Kikta Roman, 44. ppłk Klimaszewski Krzysztof, 45. pik Klimek Tomasz Piotr, 46. Kubacki Antoni Walenty, 47. Lipski Romuald Witold, 48. płk Musiał Roman, 49. płk Nawrót Mirosław Maciej, 50. Oleszczuk Janusz Zygmunt, 51. płk Pacuszka Andrzej Wtadysław, 52. płk Pęczkowski Jan, 53. płk Piechota Wiesław Tadeusz, 54. płk Ptusa Tadeusz Edward, 55. Roszkowiak Grażyna, 56. płk Rybczyński Ryszard, 57. płk Sikorski Józef, 58. płk Skwarzec Jerzy, 59. płk Strzeżysz Zdzisław Piotr, 60. płk Syryjczyk Ryszard, 61. płk Szczylik Cezary, 62. płk Szotucha Michał, 63. płk Ttustochowicz Witold, 64. płk Wilamowski Sylwester Wtadysław, 65. płk Wilk Franciszek, 66. płk Wójcik Bogdan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi na rzecz ochrony środowiska naturalnego, za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej

67. Gieburowski Bogdan Józef,

za wybitne zasług dla rozwoju geodezji i kartografii

68. Baranowski Zbigniew Józef, 69. Ćwik Czesław, 70. Krauze-Tomczyk Izabela, 71. Michalski Wojciech Kazimierz, 72. Pawlik Łucjan, 73. Wiliński Stanisław Marcin, 74. Ziuzia Jerzy,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

75. Foryś Bronisław.