POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr Z. 110-57-2005

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Panią Barbarę TUGE-ERECIŃSKĄ ze stanowiska

Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Danii.