Rej. 56/2005 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 kwietnia 2005 r.

o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Gospodarki i Pracy za wzorowe, wyjątkowe sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI po raz drugi

1. Waiser Edward,

na wniosek Ministra Infrastruktury za zasługi dla rozwoju drogownictwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Błoński Wiesław, 3. Charchut Marta Maria, 4. Chwiałkowska Łucja, 5. Dobrowolski Zbigniew, 6. Kaczor Wiesław, 7. Kowal Władysław, 8. Kowalczyk Henryk, 9. Mazurek Antoni, 10. Perlikiewicz Czesław, 11. Przybylski Sławomir Kazimierz, 12. Rolla Jadwiga, 13. Szymanek Adam Józef, 14. Wypyski Maciej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Antoniak Mieczysław Zygmunt, 16. Hutnik Aleksandra, 17. Kempka Maria, 18. Król Beata, 19. Krześniak Grażyna, 20. Krzysztowczyk Krystyna, 21. Lesner Andrzej, 22. Linkowski Andrzej, 23. Łopucki Czesław, 24. Makowelski Andrzej, 25. Małowski Andrzej, 26. Margol-Kieruzalska Marta, 27. Mikotajczak Leszek, 28. Musiała Ewa Maria, 29. Nicpoń Waldemar Antoni, 30. Obara Grzegorz, 31. Okrzes Czesław, 32. Rusek Stefania, 33. Sayor Ewa„ 34. Stochmal Andrzej, 35. Szczurkowski Tadeusz, 36. Siedź Jerzy, 37. Świgoń Barbara, 38. Tomalak Elżbieta Janina, 39. Wojtowicz Jerzy Marek, 40. Wołczek Mieczysław, 41. Zagniński Zygmunt, 42. Zyga Waldemar,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Jurga Maciej,.44. Kleszcz Renata, 45. Medyńska Elżbieta, 46. Pietrzyk Alicja Elżbieta,

na wniosek Ministra Obrony Narodowej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. kmdr por. Bogusz Janusz, 48. Broda Adam Władysław, 49. ppłk Cepko Robert Roman, 50. Chojnacki Sylwester, 51. płk Drozdowski Zbigniew Leon, 52. Faryński Andrzej Marek, 53. płk Klimowicz Tomasz Wiktor, 54. Kłysz Sylwester Bogumił, 55. płk Kowalski Zbigniew Jan, 56. płk Kownacki Jarosław Cezary, 57. Krutkow Antonina, 58. ppłk Plezia Wiesław, 59. ppłk Rachelski Krzysztof Józef, 60. płk Romański Sylwiusz, 61. Sikora Krzysztof Marek, 62. płk Strychalski Andrzej Jerzy, 63. ppłk Torzyński Stanisław, 64. Warchulski Jacek Maria, 65. Ziółkowski Zbigniew Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. ppłk Bzinkowski Ryszard Jerzy, 67. mjr Jadach Krzysztof, 68. ppłk Jaranowski Wiesław Karol, 69. mjr Machnik Ryszard Stanisław, 70. ppłk Mądrzycki Przemysław, 71. st. chor. szt. Michalski Jerzy, 72. płk Młynarczuk Romuald, 73. ppłk Pajórek Leszek Jan, 74. Pianka Krystyna, 75. Pokorski Tadeusz Jan, 76. mjr Poulakowski Marek Zbigniew, 77. ppłk Prostacki Krzysztof, 78. mjr Ryl Marek Zbigniew, 79. płk Sapieżyński Tadeusz, 80. Sławińska Bożena Agata, 81. ppłk Szymańczyk Piotr, 82. ppłk Tomczyk Jerzy, 83. kmdr por. Tymiński Marek, 84. Żórawska Marzenna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

85. mjr Adamowicz Krzysztof Jerzy, 86. kmdr ppor. Adamus Dariusz Piotr, 87. kpt. Btażejczyk Krzysztof, 88. ppłk Borkowski Andrzej, 89. mjr Chojecki Leszek, 90. Czulicki Maciej, 91. Gorczyńska Anna, 92. mjr Górka Marcin Albert, 93. mjr Hudak Włodzimierz Dariusz, 94. Jeżewska Bożena Anna, 95. Klimaszewska-Handzel Agnieszka, 96. ppłk Kolos Artur, 97. kpt. Korzenecki Sławomir, 98. mjr Kruk Sławomir, 99. płk Kseń Krzysztof, 100. mjr Kuleń-Sławiński Krzysztof Wiktor, 101. ppłk Kurdyta Andrzej, 102. mjr Martyszunis Aleksander Robert, 103. mjr Musiał Cezary, 104. kmdr ppor. Niewiński Piotr, 105. Radziejewska Mariola, 106. mjr Romanowski Andrzej, 107. Strybel Ewa Janina, 108. mł. chor. Sujak Mirosław Waldemar, 109. mjr Szymański Przemysław, 110. mjr Wiśniewski Piotr, 111. mjr Woźniak Robert, 112. st. chor. Żurawski Krzysztof,

na wniosek Ministra Sprawiedliwości za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za działalność społeczną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

113. Kurowska Helena, 114. Stelmaszuk Aleksander, 115. Zawadzki Krzysztof Henryk,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

116. Jackowski Kazimierz, 117. Jeske Krystyna, 118. Jóźwik Janina, 119. Jurek Elżbieta, 120. Jurewicz-Jankowska Janina Łucja, 121. Kurowski Janusz Kazimierz, 122. Mazur Krystyna Maria, 123. Orzechowski Mieczysław, 124. Piechówka Halina Krystyna, 125. Rubaszewska Jolanta, 126. Zalewska Urszula Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

127. Aloksa Barbara Krystyna, 128. Artwińska Krystyna, 129. Barcińska Maria Dorota, 130. Bojanowska-Grabiec Małgorzata Anna, 131. Borzym Marek Józef, 132. Chrostowska Magdalena Katarzyna, 133. Czarnecka Florianna Sobiesława, 134. Dola Czesława, 135. Dukiewicz Małgorzata Danuta, 136. Grażulewicz-Dudek Zofia Barbara, 137. Grześkowiak Krzysztof, 138. Grzybek Romuald Czesław, 139. Januszek Lucyna, 140. Jasiorowska Marianna Hanna, 141. Jelińska Wiesława, 142. Kaczmarek Halina, 143. Kałuzińska Eleonora Natalia, 144. Kopeć Jerzy Józef, 145. Łyszczyk Stanisław, 146. Majchrowska Elżbieta, 147. Misarko Danuta, 148. Młynarczyk Krystyna, 149. Motas Roman Andrzej, 150. Musiał Leszek Stanisław, 151. Ostrowska Joanna, 152. Ożarowska Bożena, 153. Palejko Wiesława Jolanta, 154. Pawelec Marlena, 155. Pietrzak Eugeniusz Krzysztof, 156. Ratyńska-Kalisz Anna, 157. Tkacz Bożenna, 158. Tokarska Halina Barbara,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

159. Dąbrowska Danuta, 160. Doroszko Alicja, 161. Dróżdż Waldemar, 162. Frankowska Elżbieta, 163. Głuszuk Małgorzata, 164. Karaś Irena, 165. Masica Iwona, 166. Matecka Bogumiła Elżbieta, 167. Mejna Krzysztof, 168. Mikołajczyk Janina, 169. Nowak Mariusz, 170. Radziwonowicz Grażyna Barbara, 171. Rynkiewicz Zdzisław Roman, 172. Serafin-Bania Teresa Władysława, 173. Szcześniak Wojciech Kazimierz, 174. Żalikowska Elżbieta Ewa,

na wniosek Ministra Zdrowia za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

175. Szczurek Krystyna Janina,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

176.  Bidzińska-Speichert Bożena, 177. Chłódek Marek Jakub, 178. Markowska Krystyna Teresa, 179. Osińska Maria Helena, 180. Szponer Ryszard Michał,

na wniosek Prezesa Polskiej Akademii Nauk za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

181. Bartczak Stefania, 182. Karapyta Stanisław, 183. Kubuj Krystyna, 184. Smulikowska Stefania Józefa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

185. Dąbrowska Jadwiga, 186. Długotęcka Zofia Wanda, 187. Jankowska Maria, 188. Karapyta Bolesława Irena, 189. Korczyńska Zofia, 190. Kucharczak Janusz, 191. Kwiatkowska Elżbieta, 192. Pająk Janusz Jerzy, 193. Popek Józef, 194. Raj Stanisława Józefa, 195. Rutkowski Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

196. Bogdaniuk Ewa Maria, 197. Dąbrowski Leszek, 198. Oktaba Grażyna, 199. Skrzeczyńska Ewa, 200. Woliński Jarosław,

na wniosek Wojewody Łódzkiego za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

201. Stasiak Mirosław Ryszard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

202. Chrzanowski Marek, 203. Maksimowicz Tadeusz Zenon, 204. Ressel Tomasz,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

205. Frys Andrzej Władysław,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

206. Stech Grzegorz Marian, 207. Tuleja Krzysztof Antoni,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

208. Draus Iwona Zofia, 209. Kubica Janina Maria, 210. Stawarczyk Halina, 211. Zarębski Ryszard,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

212. Kwaśnik Marek Jan, 213. Mężyk Agata Maria, 214. Piątkowska-Tybur Iwona, 215. Popielajew Edward, 216. Słowiński Ryszard, 217. Stachnik Barbara, 218. Szczurek Magdalena Maria,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

219. Pająk Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

220. Cudek Czesław Andrzej, 221. Bałoś Józef, 222. Maniak Bogusława Anna, 223. Musiał Krzysztof Bolesław, 224. Stasz Bogdan,

za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI 225. Pyra Andrzej Józef,

za zasługi w działalności społecznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

226. Brodecki Włodzimierz Jerzy,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

227. Gniadek Kazimierz Jan,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz honorowego krwiodawstwa

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

228. Gurgul Jarosław Kazimierz, 229. Lejawka Mirosław Wiesław, 230. Ramian Mirosław Piotr,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju sportu wśród społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

231. Pudtowski Bolesław Jan,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

232. Gałuszka Irena Halina,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

233. Dyś Elżbieta Helena, 234. Fic Janina, 235. Janicka Krystyna Maria, 236. Litwa Adam,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

237. Czech Stanisław, 238. Stopa Marcin Julian, 239. Trzyna Alicja Maria,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

240. Ficek Zbigniew Ludwik,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

241. Omachel Zdzisław,

za zasługi w działalności na rzecz propagowania ruchu turystyczno-krajoznawczego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

242. Haspel Witold Józef,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz krzewienia muzyki ludowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

243. Filar Marek,

na wniosek Wojewody Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

244. Borkowski Stanisław, 245. Brzeski Bernard, 246. Czerwionka Norbert Jan, 247. Fabjańska Ludwika, 248. Grzonka Janusz, 249. Kaczmarek Gabriela Barbara, 250. Laskowski Bolesław, 251. Lejkowski Hubert, 252. Mąkosa Kazimierz, 253. Penkowski Jan, 254. Rybakowski Jan, 255. Stróżyk Jerzy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

256. Chudzyński Feliks Maria, 257. Grabowski Piotr Jerzy, 258. Gruba Bogdan Stanisław, 259. Kąkol Marek Józef, 260. Koss Stefan, 261. Młyński Andrzej Marian, 262. Okrój Stanisław Wiktor, 263. Roszkowski Zbigniew, 264. Śmiech Henryk, 265. Wysocki Zygmunt,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

266. Apanowicz Jan, 267. Jażdżewski Ireneusz Piotr, 268. Kitowski Jarosław, 269. Łangowski Grzegorz, 270. Murzydło Mirosław Franciszek, 271. Pawlik Czesław, 272. Rogaszewski Edward Norbert, 273. Wnuk-Lipiński Jerzy Henryk,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

274. Awraniec Mara, 275. Duraj Brunon, 276. Rataj Regina,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

277. Kopiec Józef,

za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

278. Janus Tadeusz, 279. Szczepanik Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

280. Mucha Maria,

za zasługi w działalności na rzecz propagowania ruchu turystyczno-krajoznawczego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

281. Kaniewski Edward Józef,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

282. Cybiński Alojzy, 283. Pilśniak Józef, 284. Pilśniak Zygmunt, 285. Tekieli Mieczysław,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

286. Dębicki Tadeusz, 287. Gierczak Marianna, 288. Gruszka Jan, 289. Kuśmierz Jan Józef, 290. Kudelski Józef, 291. Sałata Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

292. Chmielecki Tadeusz Piotr, 293. Chmielowski Zenon Leonard, 294. Dańka Zbigniew, 295. Druch Waldemar Jan, 296. Kwiecień Zbigniew, 297. Machała Stanisław Jacek, 298. Masternak Kazimierz, 299. Sajda Adam, 300. Spała Adam, 301. Wąsik Zygmunt Stanisław, 302. Wójcik Paweł Antoni,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

303. Foremniak Grażyna, 304. Gałka Bożena, 305. Gtadysz Arkadiusz Ryszard, 306. Horosz Tomasz Paweł, 307. Jaros Henryk, 308. Kolasa Paweł Grzegorz, 309. Neyman Tomasz Adam, 310. Stachurski Wojciech, 311. Starzomski Krzysztof Robert, 312. Sykała Jerzy, 313. Warelis Anna, 314. Wójcik Emilia, 315. Wójtowicz Halina,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

316. Jezierski Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

317. Basiński Adam, 318. Bednarski Ryszard Wojciech, 319. Biernat Stanisław, 320. Bonarek Marian, 321. Czub Ryszard Michał, 322. Kijanka Antoni, 323. Kotwica Wojciech, 324. Stapek Jan, 325. Szczepański Edward, 326. Wiśniewski Józef, 327. Woźniak Jan,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

328. Byszewska Jolanta Krystyna, 329. Kałka Wojciech Piotr, 330. Wierzchowska Krystyna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

331. Łoboda Aleksander Józef,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpoża rowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

332. Bednarski Jarosław Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

333. Kasprzyk Dariusz Jacek,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego:

za zasługi w amatorskim ruchu artystycznym, za działalność na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

334. Konieczny Wojciech Stanisław, 335. Szymańska Lidia Małgorzata,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

336. Ostrowski Jacek Dariusz, 337. Zymek Jan Zbigniew,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

338. Babski Dariusz Jan, 339. Bramowicz Teresa, 340. Burba Jarosław, 341. Kaczmarek Marcin Andrzej, 342. Kordus Tomasz Paweł, 343. Kowalczyk Andrzej, 344. Laskowicz Ewa Agnieszka, 345. Wojtunik Piotr,

na wniosek Ministra Obrony Narodowej za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

346. st. mar. Dobosiewicz Damian Michał, 347. mł. chor. szt. Sobczak Wojciech.