POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 czerwca 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 92/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za bohaterski udział w wydarzeniach „Poznańskiego Czerwca '56”

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Bogdan Aleksandra Maria, 2. Chlebowski Romuald, 3. Chrobot Alojzy, 4. Cytryński Sylwester, 5. Czombik Władysław, 6. Kwiatkowski Aleksander, 7. Purmann Zenon, 8. Siejek Aleksandra Mieczysława, 9. Sworek Marian, 10. Szafrański Jan,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za upamiętnianie prawdy o wydarzeniach „Poznańskiego Czerwca '56”

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Szał Bogdan.