POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 stycznia 2005 r. o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Infrastruktury


za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Kściuk Ignacy, 2. Lewonowski Zbigniew, 3. Woź-nicki Krzysztof Wojciech,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Granecki Paweł, 5. Gryko Aleksander, 6. Jędraś Jerzy, 7. Konieczny Tadeusz, 8. Koprowska Janina Anna, 9. Kuc Wojciech, 10. Malinowski Mieczysław Stanisław, 11. Osowiecki Zbigniew Jerzy, 12. Rowiński Jerzy, 13. Sierociński Stanisław, 14. Sobczak Wacław Bronisław, 15. Stefaniak Jacek, 16. Stelmaszak Marek, 17. Zembrzuska Zofia Alina,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Branecki Tomasz Paweł, 19. Czekierda Wiesław Bogusław, 20. Langner Lidia, 21. Mijakowski Krzysztof Szczepan, 22. Mucha Andrzej, 23. Nowak Roman Antoni,

na wniosek Ministra Kultury:


za zasługi dla szkolnictwa artystycznego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Breguła Janina Maria, 25. Freund Czesław, 26. Gruszka Alina, 27. Januszewska-Kotyczka Henryka, 28. Matek Ernest, 29. Sikorska-Wojtacha Monika,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Brożek Antoni, 31. Chorowska Monika Anna, 32. Domańska Joanna, 33. Dziewior Stanisław, 34. Kosz Stanisław, 35. Miczka Tomasz, 36. Niedziela Jacek, 37. Piwowarska-Ostrowska Bożena Grażyna, 38. Świtała Wojciech,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Goworek Danuta Jolanta, 40. Łuczak Irena Danuta,


za zasługi w działalności na rzecz ochrony zabytków: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Smarzyńska Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Bobrowska Maria Teresa, 43. Naja Irena Ewa, na wniosek Wojewody Lubelskiego


za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za działalność społeczną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Najdą Jadwiga Maria, 45. Wygachiewicz Władysława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Farion Bożena, 47. Wotoszyn Franciszek Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Kawka Jan Adam, 49. Knap Ryszard Andrzej, 50. Prokopiuk Anna Bożena, 51. Radkiewicz Dorota Beata,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego za zasługi dla rozwoju sadownictwa:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Nowakowski Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Korczak Piotr Andrzej, 54. Nowakowski Ryszard Kazimierz, 55. Przybyszewski Zbigniew Stanisław,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego


za zasługi w działalności na rzecz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Kozdęba Witostaw, 57. Szymański Ludwik,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Zaliński Szczepan,


za osiągnięcia w pracy zawodowej, za działalność na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Różycki Wiesław Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Biskupski Krzysztof, 61. Gajdek Adam Tadeusz, 62. Wierzbieniec Marta Katarzyna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Kukulska Urszula Maria,

na wniosek Wojewody Pomorskiego:


za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Nowicki Anatol, 65. Socha Andrzej Marian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Macniak Lucyna, 67. Rosiejka Halina Maria,


za zasługi w działalności na rzecz Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Kołwzan Jan, 69. Konkolewski Edmund, 70. Piniński Andrzej,


za zasługi w twórczości artystycznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Włodek-Jabłońska Łucja,

na wniosek Wojewody Śląskiego


za zasługi w pracy zawodowej, za osiągnięcia w działalności na rzecz samorządu gospodarczego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

72. Kopiec Jolanta Maria, 73. Myśliwiec Marek, 74. Procek Franciszek, 75. Wojaczek Piotr Krzysztof,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76. Gumutka Radosław, 77. Janas Jacek Wojciech, 78. Nawrót Marian Franciszek, 79. Paterman Janusz Eryk, 80. Rychlik Jan Henryk, 81. Wawrosz Jerzy Karol,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:


za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 82. Korus Adela Cecylia, 83. Stójek Danuta,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

84. Chaja Elżbieta Danuta, 85. Dalka Jerzy, 86. Dąbkowska Danuta, 87. Dryja Wanda, 88. Jaskros Tomasz Stanisław, 89. Jończyk Dorota Krystyna, 90. Kaczmarczyk-Trela Iwona Janina, 91. Krogulec Arkadiusz Józef, 92. Mazurek Krystyna, 93. Nowak Alicja Wiesława, 94. Podedwomy Edward, 95. Sochaj Kazimierz, 96. Stanieć Krzysztof Zygmunt, 97. Stefański Grzegorz Andrzej, 98. Suchocka Jadwiga, 99. Zielonka Elżbieta Wiesława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

100. Agatowska Lucyna, 101. Chłopek Małgorzata, 102. Dróżdż Zygmunt, 103. Duś Agnieszka Sławomira, 104. Gibas Małgorzata Halina, 105. Giemza Irena, 106. Głowacka Dorota Justyna, 107. Janiec Stefan, 108. Kaleta Paweł Franciszek, 109. Krawczyk Małgorzata, 110. Kułak Leokadia, 111. Lis Renata Anna, 112. Markow-ska Grażyna Elżbieta, 113. Pastuszka Maciej Grzegorz, 114. Sosnowska Irena Józefa, 115. Stefańczyk Barbara Maria, 116. Suchorowski Dariusz Robert, 117. Szelągowska Irena, 118. Zychowicz Halina,


za zasługi w działalności na rzecz rozwoju spółdzielczości:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

119. Jóźwik Franciszek Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

120. Kubicka-Łach Grażyna, 121. Wojda Adam Waldemar,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

122. Biskup Anna, 123. Borkowska Anna Maria, 124. Kasperek Zbigniew Grzegorz, 125. Krzywicki Stanisław, 126. Łataś Elżbieta, 127. Michta Witold,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji


za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

128. sierż. Fabiński Radosław Dominik, 129. mł. asp. Fifielski Jarosław, 130. st. post. Fittler Rafał, 131. st. sierż. Gozdek Gerard Artur, 132. st. post. Nowak Daniel Ryszard, 133. st. post. Nowak Paweł, 134. sierż. Rajchel Sławomir, 135. st. sierż. Szczęśniak Tomasz Julian.