POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 98 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi się, co następuje:

§ 1. Zwołuję pierwsze posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wybranego w dniu 21 października 2007 r. na dzień 5 listopada 2007 r. o godz. 1500.

§ 2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.