POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 października 2013 r.

nr 1130-16-2013

o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:


I. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

1. Grzegorz MACIEJOWSKI

- w Rzeszowie
II. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

2. Andrzej Paweł BRONISZ

- w Chełmie

3. Michał Przemysław FIJAŁKOWSKI

- Katowice-Zachód w Katowicach

4. Małgorzata LEWANDOWSKA

- w Starogardzie Gdańskim

5. Wojciech MAGRYTA

- w Starogardzie Gdańskim

6. Monika Justyna OBŁOZA

- w Puławach