o nadaniu orderów

3ej. 73/2006

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 października 2006 r.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej w dziedzinie medycyny:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Josiak Jerzy Roman,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Gubrynowicz Olaf Ryszard,

za wybitne zasługi dla rozwoju służby zdrowia

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Bednorz Włodzimierz Józef, 4. Szmida Andrzej Makary.