POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 października 2006 r. o nadaniu orderów

Rej. 159/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla szkolnictwa artystycznego:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Skulicz Witold,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Braun Bernard, 3. Kwak Tadeusz Andrzej, 4. Nawarecka Elżbieta Maria, 5. Nawrocka Halina, 6. Szczech Stefan Zenon, 7. Zelnik Jerzy,

za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za działalność na rzecz społeczności lokalnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. ks. Sadtowski Czesław,

za wybitne zasługi w działalności kombatanckiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

9. Kowalski Henryk, 10. Krupa Jerzy, 11. Kurdziołek Edward, 12. Naczk Stefan, 13. Półtorak Teofil, 14. Synowiec Czesław.