POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 października 2006 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 160/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

obywatel Republiki Bułgarii za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-bułgarskiej współpracy

1. Petkov Latchezar,

obywatel Republiki Francuskiej za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-francuskiej współpracy

2. Lellouche Pierre,

obywatel Republiki Indonezji za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-indonezyjskiej współpracy

3. Sanyoto Ibnu,

obywatelka Republiki Kolumbii za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-kolumbijskiej współpracy

4. Sanchez De Wetzel Dory,

obywatel Państwa Kuwejt za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-kuwejckiej współpracy

5. Al-Ghunaim Jamal Mohammad Issa,

obywatel Królestwa Niderlandów za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-holenderskiej współpracy

6. Craanen Jan Edward,

obywatelka Republiki Portugalskiej za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-portugalskiej współpracy

7. De Araujo De Figueiredo Maria Margarida,

obywatele Republiki Czeskiej za zasługi w działalności kombatanckiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Konćicky Mikulaś, 9. Porazfk Jirf.