POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 maja 2006 r. o nadaniu orderu

Rej. 54/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711) za wybitne zasługi dla polskiego sportu odznaczony zostaje

KRZYŻEM WIELKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

Kazimierz Klaudiusz Górski.