POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 lutego 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 107/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczną i kombatancką:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Breguła Zofia,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Domagalska Stanisława, 3. Komornicki Tadeusz, 4. Piszczek Stanisław, 5. Tyczkowska Alicja Janina,

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczną i kombatancką

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Ostrowska-Kin Janina Teodora, 7. Włodarczyk Marian, 8. Zabłocki Zygmunt.