POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 listopada 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 459/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w kultywowaniu tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz w rozwijaniu świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Kwilecki Andrzej Chryzostom,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Gołaski Janusz Marian, 3. Leskiewicz Janina, 4. Rakowiecki Zygmunt Janusz, 5. Rudziński Maciej Oskar, 6. Wielowieyski Stanisław Jan, 7. Załuski Stanisław Andrzej,

za zasługi w kultywowaniu tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz w rozwijaniu świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Antkowiak Irma Janina, 9. Karski Juliusz Maria, 10. Olizar Jan.