POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 listopada 2010 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 453/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Środowiska:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Jeziorowski Wojciech Zbigniew, 2. Karkula Piotr, 3. Mierzejewski Marek Tomasz, 4. Włodarczyk Fryderyk Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Klikiewicz Zbigniew, 6. Sus Roman Ryszard,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Bielawa Jacek, 8. Chowańska Aneta Monika, 9. Ciołek-Żelechowski Artur Jan, 10. Grzesiok Przemysław Tomasz, 11. Kita Krzysztof, 12. Kopiec Wiesław Piotr, 13. Książek Władysław Izydor, 14. Kurowski Mariusz, 15. Madej Bogusława, 16. Noszczyk Ryszard Zbigniew, 17. Nowak Robert, 18. Orlof Janusz Tadeusz, 19. Paraszczuk Krzysztof Andrzej, 20. Walaszczyk Jacek, 21. Zając Grzegorz,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Karwowski Jan, 23. Kołodziejczyk Roman Wojciech, 24. Kozioł Zbigniew, 25. Lenart Andrzej Jerzy, 26. Lewiński Stanisław, 27. Szelling Arkadiusz, 28. Wachnicki Józef Jerzy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Bartoń Władysław, 30. Dziewulski Tomasz, 31. Jarosz Piotr, 32. Kwiatkowski Wojciech, 33. Mieleszczuk Elżbieta, 34. Uścian-Szaciłowski Piotr Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Derlicki Jerzy Bernard, 36. Giersz Dariusz Jacek, 37. Iwanicki Sławomir, 38. Jarzębak Barbara Maria, 39. Osiak Jerzy, 40. Płaski Robert Stanisław, 41. Ratusznik Artur Piotr, 42. Skoczeń Danuta Jadwiga, 43. Toma Piotr,

na wniosek Ministra Zdrowia za zasługi w krzewieniu idei czerwonokrzyskiej, za działalność na rzecz honorowego krwiodawstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Maliszewski Ryszard, 45. Sadowski Andrzej, 46. Wiśniewski Edward,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Bandach Wiesław, 48. Grochulski Ryszard, 49. Jóźwik Janusz, 50. Opolski Jan, 51. Piotrowski Zbigniew, 52. Żebrowski Wiesław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Kłopotowski Dariusz, 54. Kołacz Grzegorz, 55. Szatyłowicz Jan.