POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 kwietnia 2013 r.

nr 1131-12-2013

o zmianie w składzie Rady Ministrów

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 24 kwietnia 2013 r. powołuję Pana Włodzimierza KARPIŃSKIEGO w skład Rady Ministrów, na urząd Ministra Skarbu Państwa.