POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 czerwca 2006 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów

nr 113-29-06

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 24 czerwca 2006 r. powołuję Pana Pawła WOJCIECHOWSKIEGO w skład Rady Ministrów, na urząd Ministra Finansów.