POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów

nr 1131-7-09

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 23 stycznia 2009 r. powołuję Pana Andrzeja Bobolę CZUMĘ w skład Rady Ministrów, na urząd Ministra Sprawiedliwości.