POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 października 2008 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 233/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Gospodarki za zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Drabik Piotr Józef, 2. Wojtaszczyk Marek Henryk,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Dudek Marek Jacek, 4. Jenczmyk Dariusz Eugeniusz,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju hodowli trzody chlewnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Deka Jan Tadeusz, 6. Jabłonowski Janusz, 7. Jaros Zbigniew, 8. Kącki Cezary, 9. Mołdrzyk Ryszard Krzysztof, 10. Pietrzak Krzysztof, 11. Stachowicz Tomasz, 12. Ziółkowski Tadeusz Andrzej,

na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej za zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy zawodowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

pośmiertnie

13. Pszon Jerzy Maria,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Kiwka Mieczysław,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Jaworski Jacek,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportów wodnych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Olszewski Lech Mieczysław, 17. Sontowski Bernard,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Betka Aneta, 19. Lemańczyk Leszek, 20. Nowakowski Waldemar Piotr, 21. Piętka Eleonora, 22. Tataruch Anna, 23. Tomczak-Mełnicka Agnieszka, 24. Zygmunt Iwona, 25. Żurawski Michał,

za zasługi na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Mikołajski Konrad,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Jóźwicki Stanisław Leon,

za zasługi na rzecz rozwoju turystyki

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Lehmann Michał Tadeusz, 29. Lewińska Wiesława Helena, 30. Tusk Ryszard Eugeniusz,

na wniosek Wojewody Łódzkiego za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Wiankowski Janusz, 32. Zimecki Edward,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Muras Aleksander Antoni, 34. Siekiera Jan, 35. Siekiera Józef Krzysztof, 36. Siekiera Stanisław Józef, 37. Wojciechowski Waldemar Jan, 38. Woźniak Jan, 39. Woźniak Janusz Marian, 40. Woźniak Stanisław Jan, 41. Wróbel Stanisław, 42. Znyk Józef,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Buda Janina Zofia,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Kuś Jadwiga Teresa, 45. Morajko Małgorzata Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Chrustek Urszula, 47. Mucha Halina Józefa,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Bałoś Adam, 49. Boryczko Janusz Kazimierz, 50. Gołda Stanisław, 51. Jelonek Józefa Marta, 52. Kowalczyk Stanisław, 53. Kucybała Jacek, 54. ks. Maciąż-ka Józef, 55. Popławska Małgorzata Honorata, 56. ks. Sołtysik Antoni, 57. ks. Zając Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Czekaj Jacek Marian, 59. Gruszkowski Józef, 60. Gurgul Tadeusz, 61. Kozera Kazimiera Maria, 62. Majkowski Florian, 63. Postrożny Stanisław, 64. Stach Urszula Danuta, 65. Tokarczyk Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Bednarz Stanisław Feliks, 67. Brotoń Stanisława, 68. Brożek Aleksandra Jadwiga, 69. Cieślicki Paweł Tadeusz, 70. Drożdż Mateusz Jerzy, 71. Filipiec Stanisław, 72. Górecki Józef, 73. Grociak Stanisław, 74. Kotarba Stefan, 75. Lipień Jakub, 76. Lipień Janina, 77. Lis Tadeusz, 78. Łoś Ryszard Józef, 79. Nocoń Piotr, 80. Plinkiewicz Przemysław Daniel, 81. Wróbel Tadeusz Stefan, 82. Zaręba Andrzej Jacek,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

83. Gawełda Wojciech Marek, 84. ks. Kapturkiewicz Michał, 85. Lejawka Mirosław Wiesław, 86. Olchawa Krzysztof, 87. Ramian Mirosław Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

88. ks. Bielak Henryk Jan, 89. Fyda Wojciech Wiktor, 90. Kuryło Krzysztof Mirosław, 91. Matura Paweł, 92. Olchawa Barbara, 93. Olchawa Krystyna, 94. ks. Znamirowski Wiesław Krzysztof,

na wniosek Wojewody Opolskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

95. Donitza Arnold Marcin, 96. Grębowiec Kazimierz, 97. Madejska-Baranowska Anna,

na wniosek Wojewody Podlaskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

98. Walicki Józef,

na wniosek Wojewody Pomorskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

99. Grycner Włodzimierz Edward, 100. Ratajczyk Kazimierz, 101. Szpoczek Edward Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

102. Friedrich Jacek Marek, 103. Kriegseisen Jacek Henryk, 104. Padjas Marek Ludwik,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

105. Maćkowiak Monika, 106. Stąsiek Andrzej Jan,

na wniosek Wojewody Śląskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

107. Urgacz Stefania,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

108. Bogacz Kazimierz, 109. Golik Marek Bogdan,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI po raz drugi

110. Kuźnia Władysława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

111.  Bogumił Marek Waldemar, 112. Bukowski Bogdan Kazimierz, 113. Ciszewski Paweł Antoni, 114. Król Krystyna Julia, 115. Wrona Waldemar Jan, 116. Zarzycki Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

117. Białek Roman, 118. Dąbrowa Tadeusz Krzysztof, 119. Dziekan Dariusz Zbigniew, 120. ks. Giemza Edward, 121. Hamera Jadwiga Janina, 122. Jamroz Jacek Mirosław, 123. Kałczuga Stanisław, 124. Kędzierski Tomasz, 125. Kobos Dariusz Mirosław, 126. Kołodziej Tadeusz, 127. Kubowicz Anna Maria, 128. Kuźdub Janusz, 129. Kwiatkowska Małgorzata Monika, 130. Lepiarz Leszek Jarosław, 131. Malinowski Krzysztof Andrzej, 132. Margula Tomasz Stanisław, 133. Moćko Sławomir Adam, 134. Naporowski Krzysztof, 135. Nowakowski Zenon, 136. Olszowy Tadeusz Stanisław, 137. Rymarczyk Sławomir, 138. Serafin Stanisław Michał, 139. Sitarska Teresa Maria, 140. Skurski Janusz Mirosław, 141. Skwara Marek Marian, 142. Solecki Krzysztof, 143. Wnuk Grzegorz, 144. Wojciechowski Mirosław Adam, 145. Wróbel Zdzisław, 146. Ziętal Piotr Stanisław,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

147. Christa Jerzy, 148. Czmuda Adam Antoni, 149. Dąbkowski Zbigniew, 150. Kamiński Marek Benedykt, 151. Pieczkin Aleksander, 152. Polaszek Eugeniusz Andrzej, 153. Radziemski Jan Mieczysław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

154. Chojnowski Przemysław Jerzy, 155. Gardzielewski Marek Franciszek, 156. Krakowiński Wojciech, 157. Marozas Lucyna, 158. Miętkiewicz Tomasz Stanisław, 159. Ostrowski Lech Sławomir, 160. Sikora Janusz, 161. Tokarczyk Jarosław Tadeusz,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego za zasługi w działalności na rzecz potrzebujących pomocy:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

162. Chojnowski Grzegorz Krzysztof,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

163. Kij Sławomir, 164. Konopelski Andrzej, 165. Olczak Donat Gwidon,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

166. Dautin Łukasz Marcin, 167. Jakubik Grażyna Mariola, 168. Parka Piotr Tomasz,

na wniosek Ministra Gospodarki za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

169. Gmerek Grzegorz, 170. Lekki Zdzisław, 171. Ligus Wojciech, 172. Mieszczak Roman, 173. Mołek Paweł, 174. Zyga Norman,

na wniosek Wojewody Śląskiego za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

175. Kaczmarek Jerzy Adam, 176. Krótki Jerzy Józef, 177. Ożóg Zygmunt, 178. Piernik Krzysztof Tomasz, 179. Ściuk Adam Andrzej.