POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 marca 2011 r.

nr 110-13-2011

w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Panią Lidię MILKĘ-WIECZORKIEWICZ z dniem 28 lutego 2011 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Algierskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, w Burkina Faso i Republice Mali.