POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 marca 2009 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 74/2009

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Gruszka Kazimierz Stanisław,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Wiernicki Augustyn,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w działalności związkowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Rokosz Stanisław, 4. Sekuła Jerzy,

pośmiertnie

5. Bogdan Stefan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Serewko Kazimierz,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Brochocki Andrzej Stanisław, 8. Chromik Jerzy Krzysztof, 9. Czerski Jerzy Rafał, 10. Kryszczuk Krzysztof, 11. Somla Stefan Marek, 12. Zabłocki Jerzy Wacław,

za zasługi w działalności społecznej i związkowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Kamiński Henryk,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Waćkowski Sławomir,

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki za zasługi na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Kaliciński Ryszard Piotr,

na wniosek Ministra Środowiska za zasługi na rzecz ochrony przyrody:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Kwiadas-Wierzbicka Ludwika, 17. Waśniewska Krystyna Marianna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Piński Stanisław Jan,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych za zasługi w służbie dyplomatycznej, za działalność na rzecz organizacji polonijnych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Truszkowski Ireneusz,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

20. Krawczyk Bogumił.