POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 lutego 2007 r. o zmianie postanowienia w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110-15-2007

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w związku z wnioskiem Ministra Spraw Zagranicznych postanawia się, co następuje:

§ 1. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2006 r. nr Z. 110-55-2006 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej otrzymuje brzmienie:

„Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Iwo BYCZEWSKIEGO z dniem 15 kwietnia 2007 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii.”.

§ 2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.