POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 lipca 2008 r. o nadaniu tytułu profesora

nr 115-7-08

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Marek Andrzej MALESZEWSKI

nauk chemicznych

dr hab. Piotr CIEPLAK dr hab. Andrzej PONIEWIERSKI

dr hab. Janusz Antoni STANGRET

dr hab. Krzysztof WINKLER

nauk ekonomicznych

dr hab. Lilianna Anna JABŁOŃSKA

dr hab. Eugeniusz STROIŃSKI

nauk farmaceutycznych

dr hab. Irena MATŁAWSKA

dr hab. Stanisław RYNG

nauk fizycznych

dr hab. Piotr BOJARSKI

dr hab. Krzysztof DOROBA

dr hab. Zygmunt Adam LALAK

dr hab. Tadeusz Andrzej LESIAK

dr hab. Tadeusz Stanisław WOSIŃSKI

nauk humanistycznych

dr hab. Andrzej Piotr FELCHNER

dr hab. Jan KAISER

dr hab. Stefan KIEDROŃ

dr hab. Wanda LASZCZAK

dr hab. Zygmunt Wacław MIELCZAREK

dr hab. Andrzej Jan NORAS

dr hab. Halina PARAFIANOWICZ

o. dr hab. Andrzej POTOCKI

dr hab. Marian Andrzej WESOŁY

nauk matematycznych

dr hab. Roman Jan DWILEWICZ

dr hab. Ireneusz RECŁAW

nauk medycznych

dr hab. Krzysztof BUJKO

dr hab. Tomasz DEMKOW

dr hab. Maria Małgorzata FORMIŃSKA-KAPUŚCIK

dr hab. Zdzisława KONDERA-ANASZ

dr hab. Jerzy Zbigniew MOSIEWICZ

dr hab. Przemysław Grzegorz NOWAK

dr hab. Grzegorz RACZAK

dr hab. Ewa Paulina ROBAK

dr hab. Tadeusz Mieczysław WRÓBLEWSKI

dr hab. Maria Zofia WUJTEWICZ

nauk rolniczych

dr hab. Wanda Małgorzata DUSZKIEWICZ-REIN-HARD

dr hab. Bogusław Zenon GNUSOWSKI

dr hab. Hanna Jadwiga SULEWSKA

dr hab. Marek Tomasz WROŃSKI

nauk technicznych

dr hab. Jan BŁACHUT

dr hab. Jerzy Bogusław BODZENTA

dr hab. Sławczo DENCZEW

dr hab. Maciej GAZICKI-LIPMAN

dr Bartłomiej Andrzej GŁOWACKI

dr hab. Grażyna GRYGLEWICZ

dr hab. Paweł Henryk LINDSTEDT

dr hab. Piotr Władysław OSTALCZYK

dr hab. Grzegorz Józef PROKOPSKI

dr hab. Jan SIŃCZAK

dr hab. Adam ZYBURA

nauk teologicznych

ks. dr hab. Jerzy PAŁUCKI

nauk weterynaryjnych

dr hab. Jadwiga PISKORSKA-PLISZCZYŃSKA

Prezes Rady Ministrów:

D. Tusk