POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 kwietnia 2013 r.

nr 112-8-2013

o wyznaczeniu Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych

Na podstawie art. 43a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396 oraz z 2013 r. poz. 675) wyznaczam z dniem 20 maja 2013 r. Pana generała dywizji Marka Ziemowita TOMASZYCKIEGO na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych.