POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 kwietnia 2013 r.

nr 112-10-2013

o przedłużeniu kadencji Dowódcy Sił Powietrznych

Na podstawie art. 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w związku z art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396 oraz z 2013 r. poz. 675) przedłużam z dniem 20 maja 2013 r. kadencję Pana generała broni Lecha Lucjana MAJEWSKIEGO na stanowisku Dowódcy Sił Powietrznych na okres do dnia 31 stycznia 2014 r.