POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 kwietnia 2009 r. o nadaniu tytułu profesora

nr 115-5-09

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Beata Joanna GABRYŚ

dr hab. Andrzej Marek SKŁADANOWSKI

dr hab. Bożena SZAFRAŃSKA

nauk chemicznych

dr hab. Janusz PŁOCHARSKI

nauk ekonomicznych

dr hab. Ewa OZIEWICZ

nauk fizycznych

dr hab. Jan Marek ANTOSIEWICZ

dr hab. David Bernhard BLASCHKE

dr hab. Zbigniew WŁODARCZYK

nauk humanistycznych

dr hab. Maria Bronisława DAKOWSKA

dr hab. Sambor Franciszek GRUCZA

dr hab. Józef KWATERKO

dr hab. Marek KWIEK

dr hab. Anna Małgorzata LANDAU-CZAJKA

dr hab. Henryk Jakub POKORA

dr hab. Piotr Marian ŚLIWIŃSKI

nauk leśnych

dr hab. Roman GORNOWICZ

dr hab. Jarosław GÓRSKI

nauk matematycznych

dr hab. Rafał LATAŁA

nauk medycznych

dr hab. Wiesław Jan BONICKI

dr hab. Krzysztof Jerzy FILIPIAK

dr hab. Kornelia Zofia KĘDZIORA-KORNATOWSKA

dr hab. Ryszard KOCZOROWSKI

dr hab. Waldemar KOSTEWICZ

dr hab. Jerzy LASEK

dr hab. Tadeusz PRZEWŁOCKI

dr hab. Krystyna Pelagia RACZYŃSKA

dr hab. Aleksander Ludwik SIEROŃ

dr hab. Violetta Ewa SKRZYPULEC

dr hab. Małgorzata WISŁOWSKA

nauk o Ziemi

dr hab. Wiesław Szczepan ZIAJA

nauk prawnych

dr hab. Halina Kazimiera ZIĘBA-ZAŁUCKA

nauk rolniczych

dr hab. Zbigniew Stanisław BŁASZKIEWICZ

dr hab. Grzegorz FIEDOROWICZ

dr hab. Roman Paweł HOŁUBOWICZ

dr hab. Kazimierz KLIMA

dr hab. Krzysztof KOWALCZYK

dr hab. Zygmunt Maciej KOWALSKI

dr hab. Jan PILARSKI

dr hab. Maria STANEK

dr hab. Artur Hugo ŚWIERGIEL

dr hab. Jadwiga ZIEMNICKA

nauk technicznych

dr hab. Wojciech CIĘŻKOWSKI

dr hab. Leszek JARECKI

dr hab. Jerzy Wojciech JASIEŃKO

dr hab. Jerzy Antoni KRUPKA

dr hab. Eugeniusz Józef MOLGA

dr hab. Ryszard Eugeniusz PAŁKA

dr Andrzej Marian PAWLAK

dr hab. Bogdan Władysław POSIADAŁA

dr hab. Tomasz Stanisław SADOWSKI

dr hab. Marian Ryszard SUROWIEC

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk muzycznych

Stanisław Norbert DZIEWIOR

Leszek SOKOŁOWSKI

Andrzej Stanisław ZUBEK

sztuk plastycznych

Andrzej Piotr BATOR