POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 grudnia 2010 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 517/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz ochronę przeciwpożarową:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Konefał Jerzy Andrzej, 2. Madej Wiktor, 3. Ryba Eugeniusz Jan, 4. Święch Stanisław Wiktor, 5. Uzar Tadeusz Mieczysław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Bogdan Piotr, 7. Czachurski Marek Stanisław, 8. Jamroz Zdzisław, 9. Kazienko Witold, 10. Kozieradzki Włodzimierz, 11. Kozioł Janusz Stanisław, 12. Ukleja Andrzej Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Bąk Marian, 14. Cisło Stanisław, 15. Jasiński Izydor, 16. Latusek Wiesław, 17. Litwin Janusz Witold, 18. Nowak Władysław, 19. Panek Wiesław, 20. Pilch Władysław, 21. Rusek Wiesław,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Antoniszak Krzysztof Władysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Błaż Leszek Mieczysław, 24. Dziuba Eugeniusz, 25. Wieleba Jan, 26. Woźnica Ryszard, 27. Żyburtowicz Leszek Ryszard,

za zaangażowanie w niesieniu pomocy podczas akcji przeciwpowodziowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Czochara Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Cygan Stanisław, 30. Flisek Ewelina Agnieszka, 31. Jaroń Grzegorz Adam, 32. Jarosz Urszula, 33. Kmiecik Adam Jan, 34. Komórkiewicz Krzysztof, 35. ks. Kuliński Marek, 36. Orłowska Marianna Genowefa, 37. Perła Arkadiusz Grzegorz, 38. Przybysz Wiktor Roman, 39. Szczypień Beata Katarzyna,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Miłoszewski Ryszard,

za zasługi w działalności na rzecz środowiska byłych żołnierzy zawodowych:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Trzaska Stanisław Wojciech,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Lasek Piotr Jacek, 43. Nawrocki Jerzy, 44. Trąd Józef Jan,

za zasługi w działalności społecznej i kulturalnej na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Chruścicka Alicja, 46. Pieczyńska Bogusława Józefa,

na wniosek Wojewody Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Adamowski Ryszard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Brzeziński Tomasz Adam, 49. Trojanowski Ryszard,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Świeboda Teresa,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. ks. Człapa Stanisław,

na wniosek Wojewody Śląskiego za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Grudzka Zenon Eugeniusz, 53. Kotala Stanisław,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Borzęcki Stanisław Piotr, 55. Fitas Marian, 56. Modła Stanisław Józef, 57. Robakowska Joanna Maria, 58. Żelazowski Zbigniew Witold,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Cisowska Henryka Jadwiga, 60. Gos Bogusław Jan, 61. Pająk Grażyna, 62. Przygoda Zdzisław, 63. Szczodry Mieczysław Karol, 64. Szreniawa Janina,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

65. Gil Marian Czesław, 66. Janiec Jan, 67. Kowalik Małgorzata, 68. Kozieł Marek, 69. Malicki Janusz, 70. Mazurkiewicz Tadeusz Włodzimierz, 71. Piętak Henryk Jerzy, 72. Podlesiński Kazimierz Stefan, 73. Rudzki Sylwester Ryszard, 74. Sadza Mieczysław, 75. Służewski Tomasz Aleksander, 76. Ślusarczyk Zdzisław, 77. Tarasiński Jarosław Krzysztof, 78. Urban Antoni, 79. Zagała Paweł Jan, 80. Zapała Henryk, 81. Zuwała Józef,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

82. Ciastowska-Tartanus Bożena Danuta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

83. Grot Rafał, 84. Jakutowicz Sebastian, 85. Marzec Tomasz, 86. Niziołek Marcin, 87. Wanowski Mariusz,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia

88. Hatny Andrzej Stanisław,

za kultywowanie i propagowanie historii oręża polskiego:

89. Lange Andrzej Kazimierz, 90. Sikora Tadeusz,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy pedagogicznej