POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 czerwca 2005 r. o nadaniu orderów

Rej. 158/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatele Republiki Czeskiej za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-czeskiej współpracy:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Škrabiš Emil, 2. Tošenovsky Evżen,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Zednik Aleś,

obywatel Królestwa Niderlandów za wybitne zasługi w promowaniu polskiej kultury i literatury

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. van Rijsewijk Adrianus Martinus,

obywatelka Islamskiej Republiki Pakistanu za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-pakistańskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Nasreen Fauzia,

obywatele Królestwa Szwecji:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-szwedzkiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. Staffansson Mats Arne,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiej gospodarki

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

7. Bonnier Carl Johan.