POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 czerwca 2005 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 112-9-05

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., zgodnie z wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

1. Janusz Andrzej KIERCZ— w Katowicach

2. Barbara OWCZAREK— w Katowicach

3. Ewa Maria ŚNIEGOCKA— w Warszawie

4. Anna Grażyna TABAK — w Katowicach

5. Agata ZAJĄC — w Warszawie

II. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

6. Małgorzata CHOJNOWSKA — w Sieradzu

7. Wioletta Joanna CHORĄZKA —w Opolu

8. Daniel August CHORĄZKI— w Opolu

9. Joanna Agnieszka GÓRKA-CZERWIAK — w Opolu

10. Barbara Krystyna GRODKOWSKA—w Tarnowie

11. Beata Joanna HETMAŃCZYK— w Opolu

12. Marta KULPA— w Opolu

13. Robert Juliusz MIETELSKI —w Opolu

14. Elżbieta ROSŁOŃ— w Łomży

15. Jakub Waldemar RUSIŃSKI — w Toruniu

16. Wojciech SABAT — w Opolu

17. Romuald Jan SUHS—w Opolu

18. Grażyna SZWEDA— w Opolu

19. Małgorzata Anna SZYMANIAK-KOWALSKA — w Sieradzu

20. Agnieszka Marta TERPIŁOWSKA — w Świdnicy

III. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

21. Patrycja Małgorzata BARANOWSKA—w Szczecinie

22. Wojciech Bogusław BREKSA— dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

23. Iwona DZIĘGIELEWSKA — dla Warszawy-Pragi w Warszawie

24. Arkadiusz Edward GRZELCZAK—w Kamieniu Pomorskim

25. Jarosław Wiktor KURYŁOWICZ— w Radzyniu Podlaskim

26. Andrzej Marek OKNIŃSKI — w Mińsku Mazowieckim

27. Urszula Elwira SALWIN-KOWALCZYK — w Legionowie

28. Agnieszka Dorota SOSNOWSKA — Gdańsk-Północ w Gdańsku

29. Marcin Mirosław STAŻEWSKI — Gdańsk-Południe w Gdańsku

30. Maciej Piotr TUREK — Gdańsk-Północ w Gdańsku

IV. na stanowisku sędziego Wojskowego Sądu Okręgowego:

31. mjr Krzysztof Andrzej PUDERECKI— w Warszawie

32. mjr Wojciech WIERZBICKI— w Poznaniu

V. na stanowisku sędziego Wojskowego Sądu Garnizonowego

33. kpt. Marek KOZIOŁ— w Krakowie