POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 czerwca 2004 r. o powołaniu Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

nr 113-21-04

Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, powołuję Pana Andrzeja KISIELEWICZA na stanowisko Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.