POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 września 2006 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów

nr 113-45-06

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 22 września 2006 r.:

1. odwołuję Pana Stanisława Mateusza KLUZĘ ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra Finansów,

2. powołuję Panią Zytę Janinę GILOWSKĄ w skład Rady Ministrów, na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Finansów.