POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 stycznia 2007 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 5/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi dla szkolnictwa artystycznego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Droba Jan Krzysztof, 2. Radwan Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Białko Andrzej Krzysztof, 4. Chołoniewski Marek Tomasz, 5. Delekta Rafał Jacek, 6. Gofryk-Bąk Urszula Romana, 7. Kamionka Zbigniew Stefan, 8. Mroczek-Szlezer Danuta Barbara, 9. Negrey Maciej Jan, 10. Połomska Danuta Anna, 11. Wittek Joanna Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Chrenkoff Magdalena Agnieszka, 13. Sielski Mariusz Eugeniusz, 14. Stolarczyk Zdzisław,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Burda Tadeusz, 16. Filip Mieczysław, 17. Górak Marek, 18. Nowak Jan, 19. Porębny Stanisław, 20. Szurlej Stefan,

na wniosek Wojewody Pomorskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Bogdziewicz Zygmunt, 22. Kołodziej Marian, 23. Liedtke Alojzy Grzegorz, 24. Meller Rajmund, 25. Szyszka Kazimierz, 26. Tandecki Stanisław,

na wniosek Wojewody Śląskiego za zasługi w działalności społecznej, za osiągnięcia w pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Cierniak Aleksandra, 28. Damowski Edward, 29. Tata Henryk Józef, 30. Zawada Czesław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Czypek Krystian Józef, 32. Korczyński Maciej Dobrostaw, 33. Kowalski Andrzej Józef, 34. Pater Stanisław, 35. ks. Pilśniak Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Adamczyk Piotr, 37. Burek Piotr, 38. Firleta Stanisław, 39. Gaszka Janusz, 40. Kampczyk Henryk, 41. Kasznia Halina, 42. Komenderski Andrzej Józef, 43. Kozik Janusz, 44. Kurdupski Kazimierz, 45. Lisek Ludwik Jan, 46. Pasternak Grażyna, 47. Satara Andrzej, 48. Skaba Stanisław, 49. Strupowski Andrzej, 50. Synowiec Józef Bogumił, 51. Slipek Marek Adam, 52. Wnuk Marian,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Zielke Hieronim,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Maciejewski Leonard, 55. Majchrzak Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Grześkowiak Maria Magdalena, 57. Kaczmarek Hanna, 58. Krug-Janiak Maria Izabela, 59. Lewicka Małgorzata Józefa, 60. Przybylska Emilia Ewa, 61. Wysoczańska-Minkowicz Józefa Aniela.