POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 sierpnia 2005 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 112-12-05

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., zgodnie z wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku:

1. Wanda Maria ANTOŃCZYK

2. Tamara Ewa DZIEŁAKOWSKA

3. Krzysztof Mariusz GRUSZECKI

4. Dorota Teodora JADWISZCZOK

5. Felicja KAJUT

6. Ewa WOJTYNOWSKA

II. na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach:

7. Iwona Marzena BOGUCKA

8. Beata Halina KALAGA-GAJEWSKA

9. Małgorzata Halina WALENTEK

10. Rafał Wojciech WOLNIK

III. na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie:

11. Krystyna Anna DANIEL

12. Grażyna Stanisława FIREK

13. Aldona Maria GĄSECKA-DUDA

14. Mariusz Artur KOTULSKI

15. Ewa Monika MICHNA

16. Barbara Maria PASTERNAK

17. Tadeusz Jerzy WOŁEK

18. Anna Stefania ZNAMIEC

IV. na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi:

19. Paweł Aleksy KOWALSKI

20. Monika KRZYŻANIAK

21. Małgorzata Jadwiga ŁUCZYŃSKA

V. na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu:

22. Wiesława Elżbieta BATOROWICZ

23. Elwira Halina BRYCHCY

24. Małgorzata GÓRECKA

25. Ewa Elżbieta KRĘCICHWOST-DURCHOWSKA

26. Maria Józefa KWIECIŃSKA

27. Edyta Renata PODRAZIK

28. Danuta Maria RZYMINIAK-OWCZARCZAK

VI. na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie:

29. Barbara STUKAN-PYTLOWANY

VII. na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu:

30. Ireneusz DUKIEL

31. Małgorzata Beata MASTERNAK-KUBIAK

32. Marcin Paweł MIEMIEC

33. Marta SEMICZEK

34. Maria Jolanta TKACZ-RUTKOWSKA

35. Wanda WIATKOWSKA-ILKÓW.