POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 marca 2011 r.

nr 1130-4-2011

zmieniające postanowienie o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. postanawia się, co następuje:

§ 1. W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2011 r. nr 1130-3-2011 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego pkt 27 otrzymuje brzmienie:

„27. Piotr Jerzy ŻYWICKI — w Nidzicy”.

§ 2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 15 marca 2011 r.