POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 lutego 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 67/2012

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, za osiągnięcia w działalności dydaktycznej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. ks. Łach Jan, 2. Połomski Franciszek,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Gielarowska-Sznajder Danuta, 4. Morciniec Norbert, 5. Niewiadomski Zygmunt Konrad,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. ks. Bielecki Jan, 7. ks. Bołoz Wojciech, 8. Bryszewska Maria Jolanta, 9. Buk Halina, 10. Klimski Tadeusz Antoni, 11. Majewski Jarosław Piotr, 12. Matuszak Grzegorz Jan, 13. ks. Myszor Wincenty Wilhelm, 14. ks. Przybyłowski Jan Kazimierz, 15. Sajduk Marek Stanisław, 16. Szlosek Franciszek Władysław,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w pracy naukowo-badawczej, za osiągnięcia w działalności dydaktycznej:

17. Kowalski Marek Aleksander, 18. ks. Ozorowski Mieczysław, z

a zasługi w pracy naukowo-badawczej

19. Latawiec Piotr Rudolf.