POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 lutego 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 72/2012

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Zarzycka Maria,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Bieńkowski Henryk, 3. Jechna Elżbieta Aleksandra, 4. Muża Ewa Aleksandra, 5. Rawicki Dariusz Piotr, 6. Szostało Wiktor, 7. Woźniak Wojciech,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Garbacz Elżbieta Franciszka, 9. Pechman Jacek, 10. Tafelski Erwin Jerzy.