POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 lutego 2012 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 66/2012

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Gospodarki za zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Andrzejewski Henryk, 2. Cichy Wojciech Józef, 3. Noskowiak Andrzej, 4. Obukowicz Janusz, 5. Silny Mieczysław Hubert, 6. Sołtysiak Krzysztof, 7. Zabielska-Matejuk Jadwiga,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Babul Tomasz, 9. Beczkowicz Hanna Małgorzata, 10. Jóźwiak Mariusz Ireneusz, 11. Szczepek Wojciech Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Betiuk Marek Jakub, 13. Buczko Zofia, 14. Chodyński Michał Przemysław, 15. Chytła Jerzy Marek, 16. Dąbrowski Wojciech Zbigniew, 17. Gorzkowski Stanisław Jakub, 18. Kowalski Stefan, 19. Kozlovský Valdemar, 20. Kwiatkowski Lech, 21. Michalski Jerzy, 22. Obuchowicz Zdzisław Arkadiusz, 23. Olbrycht Anna Julia, 24. Przygodzka Helena, 25. Przywóski Andrzej Julian, 26. Samson-Łazińska Dorota Grażyna, 27. Skupiński Włodzimierz, 28. Szeptycka Benigna, 29. Tomassi Piotr, 30. Żółciak Tadeusz Wacław,

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi w działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Dobrzyńska Bożena Urszula, 32. Pomianowska Czesława Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Budyńska Barbara, 34. Federowicz Grażyna, 35. Żurawińska Zofia,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Głowicka Zofia Antonina, 37. Krajewska Anna Maria, 38. Tomaszewski Wojciech Wacław, na wniosek Ministra Sportu za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Tandecki Jan,

na wniosek Prezesa Polskiej Akademii Nauk za zasługi dla rozwoju nauki

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Plesiewicz Witold,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej na rzecz popularyzacji muzyki oraz rozwoju edukacji muzycznej dla dzieci

41. Martenka Henryk,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób z dysfunkcją słuchu

42. Podolski Władysław,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Bujak Bolesław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. ks. Delekta Jan, 45. Zielińska Bożena Józefa.