POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 lutego 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 20/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162), odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiego sportu, za osiągnięcia w pracy szkoleniowej:

1. Makowski Andrzej Ryszard, 2. Matuszyński Maciej Borys,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi dla rozwoju polskiego sportu:

3. Cichy Tomasz, 4. Kurc Dariusz, 5. Owczarski Tomasz, 6. Wizor Dariusz,

za wybitne osiągnięcia sportowe:

7. Choczaj Tomasz, 8. Chyła Mariusz Marek, 9. Dutkiewicz Tomasz Stanisław, 10. Górny Tomasz Michał, 11. Grotowski Marcin, 12. Grzeszczak Robert Eugeniusz, 13. Królikowski Marcin Paweł, 14. Matecki Dariusz Wojciech, 15. Marcinkowski Tomasz, 16. Mikuła Piotr Sławomir, 17. Rachwalski Dariusz, 18. Wybieralski Łukasz Piotr.