POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 listopada 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 443/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają obywatele Republiki Francuskiej:

za wybitne zasługi w działalności charytatywnej na rzecz Polaków i organizacji polonijnych we Francji, za rozwijanie polsko-francuskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. D’Ornano Hubert,

za zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych, za popularyzowanie polskiej kultury i tradycji

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Hummel Christine Rose Marie, 3. Masson Jean-Louis,

obywatel Królestwa Hiszpanii za wybitne zasługi w rozwijaniu dwustronnych stosunków między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Hiszpanii

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Moratinos Cuyaube Miguel Angel,

obywatel Palestyńskiej Władzy Narodowej za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-palestyńskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Hijazy Abdulla.