POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 listopada 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 450/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Kanka Władysław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Dominiczak Krystyna Maria, 3. Kobierska Wacława Marianna, 4. Lipke Halina, 5. Matuszkiewicz Małgorzata Teresa, 6. Olszewska Janina, 7. Remiezowicz Maria, 8. Soczewka Janina, 9. Wrocińska-Sławska Lidia,

na wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

10. s. Bunikowska Bogumiła Teresa,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Grudzień Iwona Violetta, 12. Kozaczuk Lucyna, 13. Krawczyk Zenona Marianna, 14. Łęska-Baranowicz Grażyna Maria, 15. Mincewicz Halina Zdzisława, 16. Ratyńska Zofia Janina, 17. Strycharski Krzysztof, 18. Tarczyńska Bożena Krystyna, 19. Woźniak Zbigniew Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Dziemian Stanisław, 21. Kolankiewicz Maria Karolina.