POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 listopada 2010 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 440/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy

1. Broniszewski Andrzej Wojciech,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju turystyki

2. Hawrysz Marian,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

3. Bartyzel Jan,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Biegańska Cecylia,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Stefanicki Adam,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy samorządowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Bartyzel Wiesława Anna, 7. Król Józef, 8. Pies-trak-Babijczuk Janina Urszula, 9. Przepiórka Stanisław, 10. Sontowski Józef Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Bużdygan Ewa, 12. Roman Piotr, 13. Szczepaniak Krzysztof, 14. Szkwarek Maria Jadwiga, 15. Tersa Zdzisław Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Dziadyk Bazyli, 17. Jakubczyk Zdzisław, 18. Kraśniański Mieczysław Jan, 19. Rozmysłowski Roman Władysław, 20. Wiszniowski Wojciech Romuald,

za osiągnięcia w pracy pedagogicznej oraz działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Strzelecka Teresa Irena, 22. Śniechowski Władysław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

23. Klimaszewski Paweł Jacek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Pahuta Bożena, 25. Stefaniak Piotr Andrzej,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju pszczelarstwa

26. Sawicki Franciszek,

za osiągnięcia w pracy artystycznej

27. Skowroński Dariusz,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Gomulska Krystyna, 29. Jakubiak Małgorzata,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Gruszczyńska Elżbieta, 31. Szwed Robert Jerzy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w kultywowaniu i promowaniu polskiego folkloru:

32. Gryz Anna, 33. Majewska Genowefa,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz Polskiego Związku Łowieckiego

34. Rycombel Roman,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

35. Szachnitowski Zygfryd,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska:

36. Andreasik Rafał Artur, 37. Krysiak Mirosław, 38. Perłak Czesław, 39. Zieliński Bogusław Robert,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej

40. ks. Czerwiński Stanisław,

za propagowanie idei oręża polskiego, za działalność na rzecz osób potrzebujących pomocy:

41. Grudzień Włodzimierz, 42. Łysakowski Robert,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa:

43. Kosak Renata, 44. Siwochowicz Agnieszka,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska architektów w Polsce

45. Żak Sławomir,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

46. Sofiński Lech Piotr,

na wniosek Wojewody Lubelskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy samorządowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Suski Aleksander Stanisław,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Leliwa-Żurowska Izabela Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Czapłygin Kazimierz, 50. Czapłygin Stanisław, 51. Glińska Krystyna, 52. Kramarz Kazimiera, 53. Kryń Czesław, 54. Puc Salomea, 55. Wojtas Jan Marian,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
pośmiertnie

56. Dudzińska-Stankiewicz Wiesława Teresa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Rudnicki Jacek Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za propagowanie idei oręża polskiego, za działalność na rzecz społeczności lokalnej:

58. Giera Władysław, 59. Rajtar Marian,

za osiągnięcia w pracy pedagogicznej, za działalność społeczną i charytatywną

60. Mironiuk-Makowska Romualda Anna,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz ochrony przeciwpożarowej

61. Zalas Rymigiusz.