POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 listopada 2006 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

Rej. 138/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w działalności artystycznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Bielawski Zygmunt,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego za zasługi w działalności niepodległościowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Hajduk Czesław, 3. Hamerling Stanisław Antoni, 4. Kożuch Gwidon Rodrygo.