POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 lipca 2005 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 165/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz 1177 z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Erwińska Krystyna, 2. Tuńska-Gajdzik Zdzisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Bielecki Marek, 4. Harberska Urszula, 5. Kowalczyk Mariola, 6. Lewandowska Teresa Barbara, 7. Ogłaza-Kepelman Anna Maria, 8. Pajączkowska Ewa, 9. Pawtowska Wanda Maria, 10. Pomianowska Anna Elżbieta, 11. Wiśniewski Mieczysław Kazimierz,

na wniosek Ministra Środowiska za zasługi dla rozwoju gospodarki wodnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Pospieski Krzysztof, 13. Witański Czesław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Cholewczyński Jan, 15. Stefański Jan, 16. Zięba Wojciech,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Glajcar Jolanta, 18. Manik Ewa, 19. Tybura Anna,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Głowik Norbert Roland,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Banach Grzegorz, 22. Czacharowski Czesław, 23. Jędrzejczak Andrzej Jan, 24. Katdan Barbara, 25. Michna Janusz Józef, 26. Osińska Anna Monika, 27. Wyżgowski Andrzej,

za zasługi w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Gęborys Józef, 29. Kujawa Henryk Mieczysław, 30. Lercel Antoni Filip, 31. Radtke Kazimierz Bernard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Donarski Witold, 33. Gburek Józef, 34. Kruzel Czesław, 35. Linette Alfred Stanisław, 36. Szarafiński Wacław, 37. Wilemski Marian Zbigniew,

za zasługi w dziatalności na rzecz Polskiego Związku Niewidomych

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Werner Józef,

na wniosek Wojewody Lubuskiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Bodnar Kazimierz, 40. Karasiński Tomasz, 41. Kurek Włodzimierz Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Borkowski Bernard, 43. Jackiewicz Tadeusz Marian, 44. Siekierzycki Czesław, 45. Szturo Zbigniew,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Kędzierzyński Florian Józef, 47. Węgrzynowski Franciszek, 48. Wiszniewska-Hyz Danuta Krystyna,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Kuźnik Ryszard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Cywiński Jan Włodzimierz, 51. Klarecki Jan,

za zasługi w pracy zawodowej, za osiągnięcia w dziatalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Gatniejewski Marek Ryszard, 53. Kwapisz Maciej Jacek, 54. Plaminiak Tadeusz, 55. Stefanek Kazimierz Tomasz, 56. Tokarz Janina Jadwiga, 57. Walczyński Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Chmielewski Tadeusz, 59. Gajewski Witold Waldemar, 60. Kowalczyk Andrzej Stanisław, 61. Kowalczyk-Łaska Halina, 62. Marszałek Wojciech Andrzej, 63. Medyński Jerzy Szczepan, 64. Michalczyk Ryszard, 65. Najgebauer Krystyna Marianna, 66. Pikuła Jan Michał, 67. Szmaj Piotr Adam, 68. Szynkowski Stanisław, 69. Umański Andrzej Zbigniew, 70. Walas Andrzej Wojciech,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Kwaśniewska Elżbieta, 72. Pędziwiatr Krzysztof,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

73. Wachulec Jan Zbigniew,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74.  Bilski Marek, 75. Btażejewski Ryszard Stanisław, 76. Budek Kazimierz Leon, 77. Czerniak Stefania

Maria, 78. Dańczak Danuta Czesława, 79. Figura Andrzej Zbigniew, 80. Gwizdoń Zbigniew, 81. Kalmarczyk Zygmunt Roman, 82. Kawnik Zdzisława Irena, 83. Kosińska Dorota Maria, 84. Lewandowski Bogdan Kazimierz, 85. Nadulski Grzegorz, 86. Pikulski Piotr, 87. Pokowska Elżbieta Jadwiga, 88. Sikora Jadwiga, 89. Solarek Witold, 90. Szymczak Jerzy, 91. Szymczyk Stanisław, 92. Wiaderski Adam Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

93. Czajka Włodzimierz, 94. Gawart Tadeusz Wiesław, 95. Jarmicki Mirosław, 96. Matyja Jolanta Tamara, 97. Pietrzak Bolesław, 98. Rószczyk Ewa Bożena, 99. Różycki Wiesław Ryszard, 100. Świniarska Sabina Teresa,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz osiągnięcia w pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

101. Burek Eugeniusz, 102. Wójtowicz Władysława,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

103. Chlastawa Stanisław Franciszek, 104. Grabowski Andrzej, 105. Któsek Bronisław, 106. Zatorski Franciszek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

107. Cempura Stanisław, 108. Cichańska Barbara Grażyna, 109. Gruszczyk Andrzej, 110. Jagielski Tadeusz, 111. Jezierska Irena Maria, 112. Karciński Zbigniew, 113. Kukła Franciszek, 114. Lalik Józef, 115. Magiera Antoni Jan, 116. Mika Stanisław Jan, 117. Molitorys Antoni, 118. Mroczek Szczepan Marian, 119. Ogiela Stanisław, 120. Pawlicka Franciszka, 121. Rataj Jan, 122. Stelmach Stanisław, 123. Stożek Józef, 124. Szczudrawa Witold,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

125. Kawala Czesław, 126. Kurek Jan, za zasługi dla rozwoju bankowości

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

127. Kaczmarczyk Tadeusz, 128. Stec Roman Andrzej,

za osiągnięcia w pracy zawodowej, za zasługi dla rozwoju pszczelarstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

129. Machul Stanisław, 130. Pęcek Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

131. Kareta Krystyna, 132. Pamuta Wiesław,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

133. Czarnota Józef, 134. Klimaj Ryszard Marian, 135. Kurek Józef, 136. Misiaszek Teresa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

137. Fabia Marian, 138. Folwarski Henryk, 139. Jagusiak Stanisław, 140. Kapałka Jerzy Aleksander, 141. Kumięga Stanisław Piotr, 142. Łakoma Kazimierz, 143. Mazgaj Czesław Józef, 144. Padło Edward, 145. Swiatłowski Stanisław, 146. Warzecha Rajmund, 147. Wietecha Antoni, 148. Żywiec Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

149. Kozłowski Stanisław Marek, 150. Kras Wojciech Józef, 151. Molczyk Tadeusz, 152. Ogorzelec Józef, 153. Szumiński Leszek, 154. Wroński Tomasz,

za zasługi w działalności na rzecz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

155. Zimowski Wiesław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

156. Czwartosz Włodzimierz, 157. Dworak Marek Krzysztof, 158. Reszczyk Anna Dorota, 159. Then Artur Paweł, 160. Zatorski Tadeusz Henryk,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

161. Stępniowski Tomasz Stanisław, 162. Wąsowicz Maria Bożena,

za zasługi dla rozwoju turystyki

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

163. Małecki Waldemar,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

164. Głogowski Adam, 165. Gorycki Czesław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

166. Czajczyk Jerzy, 167. Litewka Alicja Teresa, na wniosek Wojewody Podkarpackiego za zasługi w działalności społecznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

168. Bądkowski Stanisław Jan, 169. Wanielista Roman Janusz,

na wniosek Wojewody Śląskiego za zasługi w pracy zawodowej i dziatalności społecznej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

170. Bugla Paweł,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

za zasługi dla społeczności lokalnej, za działalność społeczną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

171. Krukowski Wiesław Jan, 172. Myślińska Zofia,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

173. Draszewski Kazimierz, 174. Gawiński Roman, 175. Gruźlewski Józef Jan, 176. Jadanowski Paweł, 177. Kalinowska Halina, 178. Karnecka Bożena, 179. Kotpacka Henryka Łucja, 180. Kwiatkowski Antoni, 181. Laskowska Daniela, 182. Minkiewicz-Gubarew Irena, 183. Nowaczyk Bogusława, 184. Orzechowski Zbigniew Władysław, 185. Piwowarczyk Tadeusz, 186. Prusiecka Władysława, 187. Radej Iwona, 188. Sulej Zygfryd Jan, 189. Truszczyński Stanisław Jan, 190. Wilemska Barbara, 191. Wiśniewska Barbara Grażyna, 192. Wydorski Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

193. Czapliński Jerzy,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

194. Nieczuja-Ostrowski Tadeusz Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

195. Goliszewski Arnold Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

196. Zawada Józef Leon,

za zasługi w dziatalności na rzecz honorowego krwiodawstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

197. Kołdys Wacław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

198. Charubin Sławomir, 199. Dusza Zbigniew, za zasługi dla rozwoju pszczelarstwa

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

200. Knyżewski Andrzej Michał, 201. Meleszko Bazyli, 202. Stasiak Henryk, 203. Świderski Władysław Krzysztof,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego:

za zasługi w dziatalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

204. Czajkowski Grzegorz,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

205. Jewsiej Roman, 206. Łopuszko Andrzej, 207.Szatan Bożena,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

208. Czmut Dariusz.