POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 czerwca 2006 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 59/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711), na wniosek Wojewody Wielkopolskiego, za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za upamiętnianie prawdy i historii wydarzeń Poznańskiego Czerwca '56 odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Borucki Henryk, 2. Brzóska Franciszek, 3. Bulczyński Roman, 4. Czapski Jerzy Kazimierz, 5. Grajek Władysław, 6. Gwizdek Romuald Ryszard, 7. Heigelmann Bogdan, 8. Jaworski Zdzisław Stanisław, 9. Kruszona Bogusław, 10. Machnicki Stanisław, 11. Pluciński Marian Józef, 12. Siennicki Edward, 13. Szczepański Jarosław, 14. Szopka Józef, 15. Tomaszewski Marian, 16. Wawrzyniak Łucjan, 17. Wieczorek Jan Stanisław, 18. Zgorzelski Tadeusz,

pośmiertnie

19. Biniek Zdzisław Wiktor,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Bentkowska Cecylia, 21. Mikołajczak Stanisława, 22. Potograbski Marian,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Brzoza Bolesław.