POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 września 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 166/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy:

obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Daley Richard M.,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Emanuel Rahm, 3. Grudzińska-Gross Irena, 4. Jędrzejczak Leonard,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Barczyk Wiktor, 6. Barczyk Zofia, 7. Martin Tadeusz, 8. Mirabella Teresa, 9. Pappas Richard J., 10. Seweryn Wojciech,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Stanach Zjednoczonych Ameryki

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

11. Cercwadze-Wardisiani Jerzy, 12. Gmurowska Jolanta, 13. Gubała Tadeusz Roman, 14. Kiesz Małgorzata Grażyna, 15. Mirowska-Kopeć Łucja, 16. Stawski Stanisław Olgierd,

za zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Chudzicki Paweł, 18. Głuc Krzysztof.