POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 września 2006 r. o nadaniu orderów

Rej. 122/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432) odznaczeni zostają:

w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO
pośmiertnie

1. Lipski Jan Józef,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w kraju:

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Romaszewska Irena Zofia,

pośmiertnie

3. Rybicki Józef Roman, 4. ks. Zieja Jan, 5. Ziembiński Wojciech,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Blumsztajn Seweryn, 7. Boguta Grzegorz Aleksander, 8. Morgiewicz Emil, 9. Starczewski Stefan Augustyn, 10. Wujec Henryk,

pośmiertnie

11. Cohn Ludwik Roman, 12. Kaczorowski Stefan Bronisław, 13. Karpiński Jakub Światopełk, 14. Lis-Olszewski Witold, 15. Pajdak Antoni,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

16. Barańczak Stanisław Jan, 17. Celiński Andrzej Bohdan, 18. Doroszewska Urszula, 19. Jankowska-Kisielińska Joanna Maria, 20. Jastrzębski Andrzej Bolesław, 21. Kretkowski Sławomir Janusz, 22. Kulik-Bielińska Ewa Maria, 23. Kupiecki Dariusz Bolesław, 24. Lityński Jan, 25. Malicka Elżbieta Maria, 26. ks. Małkowski Stanisław Olaf, 27. Markuszewski Jerzy, 28. Nowakowski Marek Krzysztof, 29. Onyszkiewicz Wojciech Maria, 30. Sonik Liliana Maria, 31. Szczęsna Joanna, 32. Szczuka Stanisław Andrzej, 33. Śreniowski Józef Jan, 34. Toruńczyk Barbara, 35. o. Wiśniewski Marian Józef, 36. Wosiek Maria Antonina, 37. Zozula Andrzej,

pośmiertnie

38. Andrzejewski Jerzy, 39. Bareja Stanisław Sylwester, 40. Dziędziora Jan Benedykt, 41. ks. Kamiński Zbigniew Antoni, 42. Kielanowski Jan, 43. Mikołajska-Brandys Helena Maria, 44. Pyjas Stanisław Włodzimierz, 45. Steinsberg Aniela, 46. Szczypiorski Adam, 47. Szpotański Janusz Henryk, 48. Walc Jan Zbigniew, 49. Walendowski Tadeusz Kajetan, 50. Zawadzki Wacław,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

51. Barański Marek Kazimierz, 52. Bogucka Teresa Kinga, 53. Chodakiewicz Witold Janusz, 54. Fatkowski Wojciech Antoni, 55. Ficowska Elżbieta, 56. Filipczak Tomasz Andrzej, 57. Geresz Jerzy, 58. Gleichgewicht Aleksander, 59. Grudziński Mieczysław, 60. Klekowski Janusz, 61. Kubiak Jacek Rafał, 62. Lenkiewicz Antoni Jan, 63. Lipska-Onyszkiewicz Agnieszka, 64. Lipski Jan Tomasz, 65. Łuczywo Witold Jan, 66. Malicki Wojciech Jan, 67. Mietkowski Andrzej, 68. Muskat Mariusz, 69. Ostrowski Wojciech, 70. Patka Zenon, 71. Przewłocki Jan Henryk, 72. Rayzacher Maciej Stanisław, 73. Regulska-Chlebowska Elżbieta, 74. Rosner Andrzej Karol, 75. Starczewska Krystyna Kazimiera, 76. Stołecka-Wójcik Danuta, 77. Strzyżewski Tomasz, 78. Umeda Yoshiho, 79. Wildstein Bronisław, 80. Zieliński Andrzej Witold,

pośmiertnie

81. Bierezin Jacek, 82. Erdman-Walendowska Anna, 83. Herbst Lothar Helmut, 84. Kersten Adam, 85. Kosiński Bohdan, 86. Sułkowski Witold Kazimierz, 87. Szwed-Śniadowska Anna Helena.