POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 191/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177,

z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Chaber Józef, 2. Chodubski Andrzej Jan, 3. Cubrzyńska-Leonarczyk Maria, 4. Czarnooki Zbigniew, 5. Duszak Anna Antonina, 6. Gtombiowski Krzysztof Jan, 7. Jakubczyk Czestaw, 8. Jerzemowska Magdalena Katarzyna, 9. Kaczkowska Helena Janina, 10. Kicińska-Habior Marta Krystyna, 11. Ktusak Miron, 12. Lewandowski Jan, 13. Liszek Marian, 14. Michajtow Anatol, 15. Mróz Lech Jacek, 16. Palczewski Andrzej Czestaw, 17. Radzikowska Halina, 18. Romanowska Elżbieta, 19. Rytter Wojciech, 20. Salwa Piotr, 21. Szcześniak Krystyna, 22. Tiuryn Jerzy, 23. Witkomirski Bogusław Andrzej, 24. Zakidalska Irena Teresa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Aleksander Zdzisław Franciszek, 26. Ancyforow Jerzy Roman, 27. Bauman Teresa Alicja, 28. Bielska Teresa Władysława, 29. Burchard Maria, 30. Cybulski Marek Roman, 31. Diks Krzysztof, 32. Dtugołęcki Wiesław, 33. Dylewicz Jolanta, 34. Dziduszko Elżbieta Anna, 35. Dzięgielewska-Pecyńska Zuzanna Małgorzata, 36. Gendera Grażyna, 37. Jeliński Bohdan, 38. Karewicz Krystyna, 39. Kasprzykowski Franciszek, 40. Kiersnowska Mauryla Maria, 41. Korta Anna Maria, 42. Kowalski Andrzej Ludwik, 43. Krajewska Teresa Julia, 44. Król Bożena, 45. Lasecka Wiesława, 46. Leszczyńska

Elżbieta Maria, 47. Mincer-Daszkiewicz Janina, 48. Ossowski Tadeusz, 49. Papież Jan, 50. Piasecka Marta, 51. Pieńkowski Jerzy Bernard, 52. Plopa Mieczysław, 53. Tykarska Teresa Franciszka, 54. Weiss Teresa Marta, 55. Wnorowski Jerzy, 56. Wosiak-Śliwa Róża Zofia, 57. Zajadto Jerzy Bogdan, 58. Żerko Magdalena Maria, 59. Żurawik Barbara Jadwiga,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Balcerowska Barbara, 61. Biedrzycki Marek, 62. Borowska Iwona Róża, 63. Burian Grażyna Anna, 64. Cendrowska Ewa Joanna, 65. Dejryng-Burzyńska Katarzyna Ewa, 66. Fenc Elżbieta Maria, 67. Jasińska Jolanta Elżbieta, 68. Jasionowska Justyna, 69. Kalinowska Ewa Danuta, 70. Knitter Gabriela Ewa, 71. Kożmińska Joanna Maria, 72. Lachowska Anna Bogda, 73. Lenart Anna Monika, 74. Nikodemska-Wołowik Anna Maria, 75. Malewska-Szatygin Anna, 76. Pangsy-Kania Sylwia, 77. Pluta Elżbieta Ewa, 78. Rosińska Małgorzata Teresa, 79. Sękulska Jadwiga, 80. Siemaszko Jolanta Anna, 81. Stasiak Longina, 82. Strajk Elwira Hanna, 83. Topolska Wanda Anna, 84. Twardowska Elżbieta Magdalena, 85. Wolski Przemysław, 86. Wróblewska Maria Danuta, 87. Zielińska-Hallmann Halina Janina.